“Fragments” is a page with all of my favorite parts from the books I’ve read, movies I’ve seen or things I have lived.

Ne punem semne evidente ca o să murim, așteptam oricum, și murim oricum ...
Unknown
Book
Aut Visum Aut Non = YOU either see It or YOU don't
Brian Selznick
The Marvels
In deşert nu exista niciun semn pe care să scrie: "Nu mâncați pietre!"
Proverb sufist
Micul Infinit
Suntem mai întâi văzuți, apoi auziți și în cele din urmă înțeleși. Așteptările noastre în raport cu ceilalți ne condiționează comportamentul
Martine Tardy
Descifrarea gesturilor
Close Menu